Zasady współpracy i formy rozliczeń

Naszą podstawową zasadą jest zagwarantowanie Klientom pełnego bezpieczeństwa prawnego. Doradzamy Klientom  praktycznie we wszystkich dziedzinach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa medycznego i prawa gospodarczego.

 

Doradztwo prowadzone jest w następujących formach:

  • kompleksowej obsługi prawnej
  • doraźnej obsługi prawnej
  • porad prawnych

 

Kompleksowa obsługa prawna jest zalecana Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, bowiem zapewnia ona ciągłe i pełne zaspokajanie potrzeb Klienta na usługi prawnicze. Obejmuje doradztwo prawne i zastępstwo procesowe zarówno w zakresie standardowym, jak też nietypowym lub wyjątkowym, związanym ze szczególnymi potrzebami Klienta. Standardem takiej  usługi jest stały kontakt z Klientem. Do współpracy z Klientem  zostaje oddelegowany każdorazowo jeden z prawników kancelarii, który pełni rolę opiekuna. Stała obsługa realizowana jest  zarówno poprzez dyżury w siedzibie Klienta jak i kontakt e-mailowy, telefoniczny i faksowy. Klient może korzystać z usług prawniczych w zależności od potrzeb, bez konieczności każdorazowego poszukiwania prawnika i nawiązywania z nim współpracy.

 

Doraźna obsługa prawna zalecana jest Klientom, którzy  nie potrzebują „prawnika na co dzień”, a jedynie do określonego zadania. Obsługa świadczona jest w oparciu o ramową umowę o współpracy lub oddzielne zlecenia.

Doraźna obsługa prawna zalecana jest w szczególności Klientom, którzy prowadzą lub będą prowadzić spory sądowe.

 

Porady prawne udzielane są  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30- 16.30 w siedzibie kancelarii. Koszt udzielenia porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry, w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. 

 

Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za udzielenie porady można uzyskać:

  • telefonicznie pod numerami:  504 48 12 80 oraz  56 621 12 80
  • przesyłając zapytanie e-mailem: sekretariat@knmp.pl 
  • korzystając z komunikatora gadu-gadu nr:106918 


Formy rozliczeń

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych negocjacji z Klientem, zależnie od przyjętego systemu rozliczeń:

  • System wynagrodzenia zryczałtowanego - wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy;

 

  • System rozliczeń godzinowych - wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac;

 

  • System rozliczeń CAP ( tzw. górne ograniczenie wynagrodzenia) – jest to forma stosowana w połączeniu ze stawkami godzinowymi; zakłada ona ustalenie, iż wynagrodzenie za wykonaną usługę nie przekroczy określonego poziomu;

 

  • Wynagrodzenie od sukcesu ( tzw. success fee) – zakłada wypłatę  dodatkowego wynagrodzenia  po uzyskaniu przez Kancelarię konkretnego efektu.  Wynagrodzenie to może być stosowane zarówno z system ryczałtowym jak i  godzinowym. Przy wyborze tej opcji wynagrodzenie ryczałtowe i godzinowe ustalane jest w stawkach zdecydowanie niższych niż zwyczajowo przyjęte.