Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko prawom pracowników oraz przeciwdziałanie mobbingowi.

 

 

Plan szkolenia

 

 1. Prawa Pracownicze

  a) wynikające z kodeksu pracy

  b) wynikające z kodeksu cywilnego

  c) wynikające z kodeksu karnego

  d) wynikające z innych ustaw

   

 2. Ankieta wstępna- czyli ustalenie czy słuchacze mogą być ofiarami mobbingu czy też raczej są mobberami

   

 3. Kodeks pracy czyli za co odpowiada pracodawca i jakie ma obowiązki względem pracowników.

  1. Co wolno osobie przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną?

  2. Równe traktowanie pracowników

  3. Dyskryminacja pozytywna i negatywna

   

 4. Mobbing- swoista odpowiedzialność pracodawcy wynikająca kodeksu pracy

 1. Co to jest mobbing?

 2. Co mylone jest z mobbingiem a niem nie jest?

 3. Mobber – definicja sposoby działania

 4. Mobbowany – czyli po czym poznać że pracownik jest ofiarą mobbingu?

 5. Obowiązki pracodawcy związane z przeciwdziałaniem mobbingowi

 6. Pomoc dla ofiary mobbingu

 7. Konsekwencje prawne dla mobbera

 8. Wprowadzenie polityki antymobbingowej w firmie.

 

 1. Przestępstwa przeciwko osobą wykonującym pracę zarobkową oraz inne obszary zagrożeń penalizowane przez prawo karne w związku z relacją przełożony podwładny.

   

  1.Przestępstwa przeciwko osobą wykonującym pracę zarobkową ( rodz. 28 kk)

  2. Przestępstwa przeciwko cielesności

  - nietykalność cielesna 217

  - narażenie człowieka na niebezpieczeństwo- 160

  - ciężki uszczerbek na zdrowiu - 156

  - pobicie 157

  - bójka 158

  3.Przestępstwa przeciwko seksualność

  - wykorzystanie zależności – 199

  - zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej -197

  - seksualne wykorzystanie bezradności- 198

  - wykorzystanie zależności-199

  3. Przemoc przez słowa

  - groźba karalna- 190

  - zmuszanie do określonego zachowanie -191

  - zniewaga 216

  - zniesławienie- 212

  4.Wyrafinowane formy wyniszczania pracowników:

  - Znęcanie 207

  - stalking 190 a

  - nękanie 107 k.w.

   

 2. Sąd- finał naruszania praw pracowniczych

   

  1. Kilka informacji o procedurze karnej.

  2. Procedura cywilna ze szczególnym uwzględnianiem odszkodowania/zadośćuczynienia za mobbing.

  3. Orzecznictwo- czyli omówienie wyroków, jakie zapadają w sprawach o naruszenie praw pracowniczych.

  4. Omówienie najgłośniejszej sprawy karnej minionych lat o podłożu mobbingowym

  - prelekcja filmowa

  - dyskusja

   

 3. Ankieta końcowa – usystematyzowanie wiedzy na temat tego, co jest naruszeniem praw pracowniczych ze szczególnym uwzględnianiem mobbingu.

 

 1. Omówienie ankiety wstępnej – dyskusja.

Osoby lub firmy zaiteresowane przeprowadzeniem szkolenia w ich siedizbie prosimy o kontak telefoniczny 515-290-925 lub mailowy: serkretariat@knmp.pl