Prawo korporacyjne

Oferta Kancelarii skierowana jest do podmiotów gospodarczych polskich oraz zagranicznych i obejmuje swoim zakresem zarówno doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej dla działalności, jej zakładania i rejestracji oraz bieżącego jej funkcjonowania. Zespół Kancelarii to doświadczeni specjaliści doskonale orientujący się w przepisach z zakresu prawa spółek, a tym samym gwarantujący najwyższy poziom usług prawniczych w tej dziedzinie. Dzięki znajomości zagadnień prawa korporacyjnego prawnicy Kancelarii oferują pomoc prawną również w zakresie obsługi organów statutowych, w tym przygotowywaniu projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych, przygotowywania dokumentacji na zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy, rozwiązywania sporów pomiędzy spółką a wspólnikami lub akcjonariuszami oraz sporządzania i opiniowania projektów umów i statutów spółek, regulaminów wewnętrznych, procedur, uchwał i zarządzeń. Kancelaria specjalizuje się w procesach przekształcania formy prawnej podmiotów gospodarczych, łączenia i podziału spółek prawa handlowego, a także ich likwidacji.