Agnieszka Sztuwe

  

radca prawny

 

Związana z Kancelarią od października 2013 r.

Zajmuje się obsługą przedsiębiorców,  przede wszystkim w zakresie ochrony danych osobowych

(z uwzględnieniem RODO).  

Interesuje się  prawem autorskim, prawem własności przemysłowejoraz szeroko pojętym prawem

gospodarczym.

Obsługuje Rolnicze Grupy Producenckie przed organami administracji państwowej.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podczas studiów odbywała praktyki w  renomowanych,  międzynarodowych kancelariach w Warszawie.

Biegle włada językiem angielskim.