Prawo cywilne

Prawo cywilne to obszerna gałąź prawa, która towarzyszy każdemu człowiekowi w jego życiu codziennym. Obejmuje swą regulacją sferę zarówno dużych kontraktów, jak i drobnych transakcji, których na bieżąco dokonujemy. Wkracza w nasze życie rodzinne stanowiąc o prawach i obowiązkach małżonków czy dzieci. Prawo cywilne w większym lub mniejszym stopniu zazębia się z wieloma innymi gałęziami prawa, przez to jego znajomość stanowi podstawę do specjalizacji w innych dziedzinach oraz jest podstawą rzetelnego doradztwa prawnego.

Pracownicy Kancelarii na bieżąco śledzą orzecznictwo i dorobek doktryny, by jak najpełniej sprostać oczekiwaniom Klientów.

W zakresie prawa cywilnego oferujemy:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
  • udział w negocjacjach z kontrahentami,
  • sporządzanie analiz prawnych,
  • ustalanie stanów prawnych nieruchomości,
  • reprezentację przed sądami i innymi podmiotami,
  • sporządzanie pism procesowych (np. pozwów, środków zaskarżenia i odwoławczych),
  • prowadzenie windykacji należności.