Prawo nowoczesnych technologii

Ze względu na przedmiot regulacji prawo nowoczesnych technologii jest zapewne najszybciej rozwijającą się gałęzią prawa bardzo złożoną i wymagającą specjalistycznej wiedzy oraz jej bieżącej aktualizacji. Podstawowym przedmiotem zainteresowania prawa nowoczesnych technologii jest ochrona własności intelektualnej. W dobie internetu i powszechnej dostępności do informacji i jej rozpowszechniania, duże znaczenie ma ochrona praw autorskich i praw pokrewnych. Dochodzenie roszczeń związanych z tymi prawami jest skomplikowane i wymaga nie tylko doświadczenia, ale także elastycznego podejścia do tematu, które bez wątpienia oferuje nasza Kancelaria. Swoim Klientom Kancelaria proponuje kompleksową pomoc w zakresie sporządzania, negocjowania oraz opiniowania umów dotyczących praw własności intelektualnej i przemysłowej ( m. in. umów licencyjnych, umów przenoszących majątkowe prawa autorskie do utworów) oraz regulaminów kampanii reklamowych i promocyjnych. Kancelaria świadczy również usługi z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności pomaga swoim Klientom w dokonywaniu zgłoszeń baz danych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Ponadto Kancelaria wspiera swoich Klientów w postępowaniach związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz ochrony danych osobowych.