Prawo autorskie i ochrona konkurencji

Przepisy prawa autorskiego odgrywają coraz większą rolę, albowiem często w ramach własnej działalności korzystamy z dorobku innych osób. Wykorzystując cudzą twórczość musimy pamiętać o tym, aby nie naruszyć przepisów prawa autorskiego.

Oferujemy pomoc prawną w różnych branżach korzystających z praw autorskich, ze szczególnym uwzględnieniem rynku reklamowego.

Kancelaria doradza w takich obszarach jak:

  • prawo autorskie w mediach

  • ochrona praw autorskich

  • prawa pokrewne

  • prawo autorskie osobiste i majątkowe

  • prawa autorskie zależne

  • przenoszenie praw autorskich

  • udzielanie licencji

Reprezentujemy Klientów przed sądami w sprawach wynikających z naruszenia praw autorskich - zarówno cywilnych jak i karnych. 

Z sukcesem prowadzimy spory sądowe z zakresu nieuczciwej konkurencji dotyczące tzw. "opłat półkowych".