Kontakt z trudnym pacjentem

 

I. Część wstępna

1. Kim jest pacjent

2. Typy pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem „pacjenta bólowego” i „windykacyjnego”

3. Sposoby radzenia sobie z trudnym pacjentem

 

II. Część cywilna

1. Prawa i obowiązki pacjenta

2. Prawa i obowiązki lekarza

3. Stosunek pacjent-lekarz

4. Odpowiedzialność cywilna lekarza za błędy i niedopełnienie obowiązków – ogólne zagadnienia

5. Odpowiedzialność pacjenta za szkody wyrządzone lekarzowi

6. Etyka lekarska

7. Odpowiedzialność zawodowa

8. Gwarancja w stomatologii – roszczenia gwarancyjne pacjentów

a) Pojęcie gwarancji

b) Gwarancja a rękojmia za wady

c) Zakres odpowiedzialności lekarza

 

III. Część karna

1. Odpowiedzialność karna – wstęp

2. Co grozi lekarzowi? Przestępstwa:

a) Łapówkarstwo bierne

b) Krótkotrwałe pozbawienie wolności

c) Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

3. Co grozi pacjentowi? Przestępstwa:

a) Łapówkarstwo czynne

b) Naruszenie nietykalności cielesnej

c) Zniewaga

d) Groźba

e) Pomówienie

f) Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy

 

IV. Część Podsumowanie