Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych jest dziedziną prawa, która rozwija się w sposób dynamiczny, natomiast ustawa prawo zamówień publicznych jest jednym z najczęściej nowelizowanych aktów prawnych. Z tego powodu jego stosowanie wymaga nie tylko szczegółowej wiedzy i doświadczenia, ale także bieżącego śledzenia wchodzących w życie zmian. Prawnicy Kancelarii, obok doświadczenia, śledzą najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego, a także aktualne stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych. Zespół Kancelarii gwarantuje pełną obsługę prawną zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy na każdym etapie postępowania w przedmiocie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie sporządzania i opiniowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, analizy wniosków i ofert, udziału w negocjacjach, przygotowywania protestów, odwołań i skarg dotyczących postępowania. Kancelaria zapewnia również reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami okręgowymi oraz Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.