Prawo budowlane

Umiejętne przeprowadzenie procesu inwestycyjno – budowlanego wymaga szerokiej znajomości nie tylko ustawy prawo budowlane, ale również mających zastosowanie w niniejszym procesie ustaw takich jak prawo ochrony środowiska, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czy też kodeks cywilny. Nasza oferta obejmuje pomoc prawną obejmującą sporządzanie oraz opiniowanie umów między innymi o prace projektowe, o roboty budowlane oraz przygotowanie inwestycji i o zastępstwo inwestycyjne, a także mająca na celu uzyskanie wymaganych prawem koncesji i pozwoleń organów administracji państwowej. Doradzamy naszym Klientom na każdym etapie procesu inwestycyjno – budowlanego, w szczególności w sprawach związanych z projektowaniem, budową, nadzorem, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych a także w sprawach dochodzenia roszczeń cywilnych związanych z wadliwym lub nienależytym wykonaniem obiektów budowlanych, jak również zakresem rękojmi i udzielanych gwarancji.