Kontakt

 

Telefon: 00 48 56 621 12 80


Telefon: 00 48 504 48 12 20

Adres e-mail: sekretariat@knmp.pl

 

Adres do korespondencji: 

ul. Łubinowa 46-48 lok.8. 

87-100 Toruń

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Naworska Marszałek sp. p. ul. Łubinowa 46-48 lok. 8, 87-100 Toruń, e-mail: sekretariat@knmp.pl, tel. 504 48 12 20. Dane są przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Naworska Marszałek sp. p. z siedzibą w Toruniu, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Naworska Marszałek sp. p. realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotowi zajmującemu się księgowością, informatykowi oraz organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.