Prawne aspekty funkcjonowania rolniczych grup producenckich

Prawne aspekty funkcjonowania grup producentów rolnych

 

 

Organizator: Kancelaria Naworska Marszałek Jarzembska sp. k. z siedzibą w Toruniu

 

Kancelaria jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pod numerem 2.04/00113/2013

 

 

Miejsce szkolenia: Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Przysieku

Przysiek koło Torunia, 87-134 Zławieś Wielka, sala wykładowa I piętro

 

Adresaci : Szkolenie adresowane jest do członków zarządów grup producentów, obsługi

fiskalnej i księgowej oraz pracowników administracyjno - biurowych grup

 

Korzyści:

  • Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ryzykiem prawnym funkcjonowania grup producentów rolnych w formie spółek, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki.

  • Szeroko zostanie omówiona kwestia odpowiedzialności karnej w przypadku tzw. przestępstwa "wyłudzenia dotacji", tworzenia sztucznych warunków powstawania grup oraz innych przestępstw związanych z niewłaściwym wykorzystaniem dotacji- finansowych środków pomocowych.

  • Przedstawione zostaną główne problemy związane z codziennym funkcjonowaniem grup producentów rolnych jako spółek w świetle obowiązków wynikających z kodeksu spółek handlowych i innych ustaw.

  • Omówienie podstawowych zagadnień związanych z opodatkowaniem grup producentów ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku prowadzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych.

 

 

Wykładowcy: Tatiana Marszałek – radca prawny

z Kancelarii Naworska Marszałek sp. k. w Toruniu

specjalizujący się w obsłudze prawnej grup producentów rolnych i ogrodniczych. .

Lidia Sarnecka– doradca podatkowy

specjalista z zakresu prawa podatkowego, pełnomocnik w licznych postępowaniach przed organami podatkowymi.

 

Malwina Jarzembska - adwokat

specjalista prawa karnego, obrońca w wielu postępowaniach karnych dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu.

 

 

Dodatkowe konsultacje: Uczestnicy szkolenia zyskują możliwość skorzystania z 50 % rabatu na porady prawne związane z funkcjonowaniem grup producentów.

Zniżka możliwa jest do wykorzystania w terminie 3 miesięcy od terminu szkolenia. Jednej grupie producentów przysługuje jedna zniżka. Konsultacje odbywać się będą w terminie ustalonym indywidualnie, w Toruniu w siedzibie Kancelarii Naworska Marszałek sp. k. ul. Łubinowa 59

 

Data szkolenia: 24 stycznia 2014r. godziny: 9:00- 15:00

 

 

Plan szkolenia:

 

  1. Umowa spółki z o.o., prawa i obowiązki wspólników wynikające z ustawy o grupach producentów oraz:

- obowiązek dostarczania surowców;

- wykorzystanie sprzętu należącego do grupy;

- prawo do dywidendy;

- prawo kontroli spółki (zaskarżanie uchwał, kontrola dokumentacji spółki).

 

  1. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki:

- kiedy zarząd odpowiada swoim majątkiem za długi spółki;

- zwolnienie zarządu z odpowiedzialności za długi spółki;

 

  1. Dziedziczenie udziałów w spółce:

- konsekwencje prawne śmierci wspólnika spółki i obowiązki dla spółki z niej wynikające;

- konsekwencje prawne śmierci członka zarządu i obowiązki dla spółki z niej wynikające;

 

  1. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu związane z funkcjonowaniem grupy:

- przestępstwo poświadczenia nieprawdy w dokumentacji grupy i konsekwencje karne z nim związane;

- przestępstwo wyłudzenia dotacji unijnych i konsekwencje karne z nim związane;

- przestępstwa związane z nierzetelnym wykorzystaniem dotacji unijnych;

- przestępstwa karno-skarbowe związane z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji podatkowej.

 

  1. Zwrot dotacji unijnych będący konsekwencją popełnienia przestępstwa przez grupę lub jej członków oraz inne roszczenia odszkodowawcze.

 

  1. Prawo podatkowe:

- dokumentacja podatkowa cen transferowych – czyli obowiązki wynikające z kontaktów handlowych między podmiotami powiązanymi;

- szeroko pojęta amortyzacja;

- podatek VAT a nieodpłatne udostępnienie sprzętu rolniczego;

- opodatkowanie dochodów spółki i wspólników nastawione na optymalizację zysku;

 

 

 

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

1. Szkolenie jest organizowane przez Kancelarię Naworska Marszałek sp. k. z siedzibą w Toruniu.

2. Koszt uczestnictwa wynosi 300 zł netto (+ 23% VAT) za pierwsza osobę; za każdą kolejną zgłoszoną osobę z tej samej firmy 150 zł netto (+ 23% VAT) i obejmuje udział w szkoleniu (jednodniowym), materiały szkoleniowe w wersji papierowej lub elektronicznej, certyfikat potwierdzający udział oraz poczęstunek.

3. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie dzwoniąc pod numer 504-481-220 lub 56 621-12-80 lub mailowo przesyłając mail na adres: szkolenia@knmp.pl. Po dokonaniu zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu. Prosimy o uregulowanie należności za udział w szkoleniu w ciągu 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia i przesłanie mailem dowodu dokonania płatności. Jeśli do dokonania wpłaty potrzebują Państwo faktury proforma, prosimy o zaznaczenie tego przy zgłoszeniu.

4. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem szkolenia.

5. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest tylko w formie pisemnej.

6. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

7. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z odwołaniem zgłoszenia.

8. Zamiast zgłoszonej osoby uczestnikiem szkolenia może być inny pracownik firmy.

9. Kancelaria Naworska Marszałek sp. k. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w programie.

 

 

 

Zapraszamy serdecznie

w imieniu organizatorów

Aneta Naworska