Szkolenia KNMP

Kancelaria nasza od kilku lat prowadzi szeroko zakrojoną działalność szkoleniową.

Prowadzimy szkolenia z zakresu prawa medycznego.

          

Z naszych usług szkoleniowych skorzystali:

 

 

Szkolenia z zakresu prawa pracy

 

Jak rozstać się z pracownikiem zgodnie z przepisami prawa

Mobbing oraz odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko prawom pracownika

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Zasady zatrudniania członków zarządów spółek i ich odpowiedzialność

 

 

          

Szkolenia dla Rolniczych Grup Producenckich i Spółdzielni Rolniczych