Prawo karne

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną w zakresie wszystkich etapów postępowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez reprezentowanie oskarżonego przed sądami wszystkich instancji, aż po wszelkiego rodzaju środki odwoławcze. Zajmujemy się prawem wykroczeń, prawem karnym, prawem karnym gospodarczym, a także prawem karnym skarbowym.

W ramach obsługi prawnej doradzamy oraz przygotowujemy pisma procesowe, w tym m.in.:

  • wnioski o uchylenie środków zabezpieczających i zapobiegawczych,
  • środki odwoławcze- zażalenia na decyzje wydane na wszystkich etapach postępowania karnego, apelacje, odwołania, itp.,
  • nadzwyczajne środki zaskarżenia (m. in. skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia),
  • wnioski o zwrot sumy poręczenia,
  • powództwa adhezyjne ,
  • wnioski o przeprowadzenie dowodów z opinii biegłego, o powtórzenie czynności procesowej,
  • prywatne akty oskarżenia,

W ramach oferty również:

  • reprezentujemy podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, oskarżonego w postępowaniu sądowym,
  •  reprezentujemy stronę, jako oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego przed sądami wszystkich instancji.