Publikacje Anety Naworskiej

 

  

  

    

 

 

 

 

 

  

   

   

  

 

 

 

  

      

  

  

 

  • Trudny pacjent w fotelu denstystycznym - Implantologia Stoamtologiczna nr 2 (12) 2015r. - tylko wersja papierowa dla prenumeratorów

 

 

 

  • Przegląd wybranych praw pacjenta na tle wyroku z dnia 30 stycznia 2014r. wydanego przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie (sygn. akt I ACa 663/12) dotyczącego błędu z zakresu implantologii  - Implantologia Stoamtologiczna nr 2 (10) 2014r. - tylko wersja papierowa dla prenumeratorów

 

  •  Odpowiedzialność podmiotu leczniczego za niezastosowanie najnowszych standardów medycznych - Menedżer Placówki Medycznej nr 1( 90) Kwiecień  2014r. - tylko wersja papierowa dla prenumeratów

 

 

  • Mobbing w środowisku pracy - Implantologia Stoamtologiczna nr 1 (9) 2014r. - tylko wersja papierowa dla prenumeratorów

 

  • Czym jest mobbing? - Życie Lasów Kujawsko-Pomorskich - Biuletyn Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

 

  • Uprawnienie lekarza psychiatry do wystawiania zaświadczeń lekarskich - Menedżer ZOZ nr 88 luty 2014 tylko wersja papierowa dla prenumeratów
  • Koniec kontraktu, o recepty pracownicy starają się sami - Menedżer ZOZ nr 87, styczeń 2014r. - tylko wersja papierowa dla prenumeratów