Prawo rodzinne

Stosunki rodzinne, w szczególności stosunki pomiędzy małżonkami czy rodzicami i dziećmi, istnienie i funkcjonowanie rodziny, zarówno od strony niemajątkowej, jak i majątkowej, są również przedmiotem działalności naszej Kancelarii. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego są w przeważającej części sprawami o szczególnej delikatności i wymagają profesjonalnego, acz specjalnego podejścia do Klienta, które posiadają nasi prawnicy specjalizujący się właśnie w tej dziedzinie prawa. Kancelaria zajmuje się kompleksowo sprawami o rozwód i separację, związanymi z tym sprawami dotyczącymi intercyz, podziału majątku, w tym także podziału obejmującego działalność gospodarczą prowadzoną przez jednego ze współmałżonków. Jednym z najistotniejszych aspektów udzielanej przez Kancelarię pomocy prawnej są sprawy związane z władzą rodzicielską, kontaktami z dziećmi, pochodzeniem dziecka (ustalenie i uznanie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa) oraz sprawy alimentacyjne (dochodzenie alimentów, ich podwyższenie lub obniżenie). W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza projekty umów i porozumień, a także zapewnia reprezentację przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach oraz pomoc w postępowaniu mediacyjnym.