Cywilno- karne konsekwencje utraty danych medycznych

Cywilno - karne konsekwencje utraty danych medycznych

- autor prelekcji mec. Malwina Jarzembska

Wykład został zaprezentowany 16 września 2014 r. podczas Konferencji Bezpieczny Szpital - nowe technologie w placówce medycznej.

1. Rodzaje dokumentacji medycznej, sposób jej prowadzenia, szczegółowe warunki jej udostępniania w świetle Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty;
2. Pojęcie dokumentacji medycznej;
3. Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej; Konieczność spełnienia określonych warunków, które pozwalają na prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej;
4. Rejestracja przebiegu wizyty lekarskiej przy pomocy różnych urządzeń;
5. Prawo lekarza do utrwalania wizyty lekarskiej w celu ochrony swoich praw przed sądem (w celach dowodowych) w świetle art. 27 ust. 1 pkt 5 UoODO;
6. Przechowywanie dokumentacji medycznej  (okresy przechowywania);
7. Udostępnianie dokumentacji medycznej z bieżącego lub zakończonego leczenia pacjentowi lub innym podmiotom;
8. Udostępnianie dokumentacji medycznej firmom ubezpieczeniowym (elementy prośby o udostępnienie danych);
9. Odpowiedzialność cywilna lekarza wskutek utraty dokumentacji medycznej i niedochowania tym samym tajemnicy lekarskiej;
10. Odpowiedzialność karna lekarza za naruszenie tajemnicy lekarskiej (w tym czynności okołolekarskie, które wiążą się z administracyjnym aspektem wykonywania zawodu lekarza);
11. Konsekwencje ujawnienia lub wykorzystania informacji, z którymi lekarz zapoznał się w związku z wykonywaną pracą.