Aktualności

 

 

Kredyty w CHF

data: 2019-10-31
Nasza Kancelaria zajmuje się profesjonalnym prowadzeniem spraw dotyczących kredytów frankowych.

Uwaga! Wbrew doniesieniom medialnym, nie od każdej umowy „frankowej” można się uwolnić, a sama obecność w niej nielegalnych postanowień nie oznacza jeszcze, że taką umowę da się „odfrankowić” lub nawet unieważnić. Niezmiernie ważna jest zatem analiza każdej umowy wraz z innymi dokumentami.

 

Z uwagi na fakt, że „kredyt we frankowy" to wysokie kwotowo zobowiązanie, dlatego dla Państwa bezpieczeństwa procedura obsługi tych spraw wygląda następująco:

1.Kompletacja całości dokumentacji.

Pierwszym krokiem jest przekazanie przez Państwa do Kancelarii kompletu dokumentów tj.:

  • umowy o kredyt hipoteczny;
  • regulaminu – jeżeli był załączony do umowy (często nazywany „Ogólnymi Warunkami Umowy”, „Częścią Ogólną Umowy” itp.) wraz z późniejszymi zmianami,
  • wszystkich aneksów do umowy (np. zwiększających kwotę kredytu, zmieniających walutę spłat),
  • informacja o wysokości transz kredytu (w PLN) oraz o dacie wypłaty każdej z transz,
  • informacja dotycząca rat kredytu: wysokość każdej raty, termin płatności, zastosowane oprocentowanie, historia wpłat.

2. Analiza umowy kredytowej.

Analiza umowy kredytowej wraz z pozostałymi dokumentami ma na celu ustalenie, m. in:

  • rodzaju kredytu: indeksowany czy denominowany;
  • rodzaju instrumentu finansowego: kredyt czy pożyczka;
  • czy umowa została zawarta przez konsumenta;
  • czy umowa zawiera postanowienia uznawane za abuzywne bądź nieważne.

Po analizie, wysyłamy wiadomość z oceną oraz w przypadku pozytywnej weryfikacji, wycenę usług Kancelarii.

ANALIZA UMOWY JEST BEZPŁATNA!!

3. W zależności od sytuacji - przygotowanie reklamacji/wezwania do zapłaty do banku

4. Przygotowanie wyliczenia tzw. „nadpłaty” przez specjalistę z zakresu bankowości i rachunkowości

 

W ramach współpracy z Państwem, w celu prawidłowego wyliczenia należności, zgodnie z zasadami rachunkowości zapewniamy pomoc specjalisty.

5. Obsługa sprawy w sądzie

Prowadzimy pełną obsługę sporów przed sądem. Jesteśmy z Państwem na każdej rozprawie, przygotowujemy wszystkie niezbędne pisma, czuwamy nad przebiegiem postępowania. Pomagamy również w egzekucji świadczeń od banku.

 


Zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym sekretariat@knmp.pl