Agnieszka Sztuwe

  

 

RADCA PRAWNY

 

Związana z Kancelarią od października 2013r. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2013). Przebywała również na stypendium w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Bergen w Norwegii, gdzie między innymi ukończyła kurs z mediacji i arbitrażu prowadzony przez wieloletniego praktyka z USA.Podczas studiów wielokrotnie odbywała praktyki w prokuraturze, sądzie, międzynarodowych kancelariach w Warszawie. Posługuje się bardzo dobrze językiem angielskim (certyfikaty FCE, CAE, TOLES HIGHER). W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim obsługą przedsiębiorców. Interesuje się ponadto prawem autorskim, prawem własności przemysłowej i zagadnieniami związanymi z upadłością konsumencką. Obsługuje Rolnicze Grupy  Producenckie przed organami administracji państwowej, ponad to Interesuje się szeroko pojętym prawem cywilnym, bankowym, finansowym oraz zagadnieniami związanymi z mediacją i arbitrażem.